CỤM RẠP

 • HEAD CASHIER

  VỊ TRÍ: THU NGÂN

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  Quản lý dòng tiền:

  • Quản lý dòng tiền tại cụm rạp.
  • Quản lý các loại vé mời được quy đổi tại cụm rạp.
  • Hỗ trợ nhân viên làm việc tốt hơn với tiền mặt.
  • Giao nhận, kiểm kê tiền và đối chiếu hệ thống quy định.

  Hướng dẫn nhân viên quy trình làm việc:

  • Hướng dẫn nhân viên dịch vụ các thao tác khi làm việc với tiền mặt.
  • Hướng dẫn nhân viên các quy trình liên quan đến thu ngân.

  Báo cáo doanh thu:

  • Lập báo cáo doanh thu phim.
  • Lập báo cáo doanh thu bán hàng.

  YÊU CẦU:

  • Tốt nghiệp ngành Kế toán – tài chính.
  • Có ít nhất 1 năm làm việc vị trí tương đương.
  • Có kinh nghiệm về kho bãi, báo cáo.
  • Khả năng giải quyết vấn đề.
  • Khả năng giao tiếp và truyển tải thông tin tốt.
  • Năng động, kỹ tính, trung thực.
  • Khả năng sử dụng tin học văn phòng.

  QUYỀN LỢI:

  • Thưởng lương tháng 13.
  • Du lịch hàng năm.
  • Vé xem phim miễn phí.
  • Tham gia các loại Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN).
 • STORE ACCOUNTANT

  VỊ TRÍ: KẾ TOÁN KHO

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  Quản lý xuất nhập kho:

  • Nhập hàng hoá từ nhà cung cập.
  • Xuất hàng hoá sang kho Quản lý.
  • Giám sát việc xuất, nhập kho.
  • Theo dõi hạn sử dụng của hàng hoá.
  • Đặt hàng hoá chuẩn bị cho việc kinh doanh.

  Báo cáo doanh thu:

  • Lập báo cáo doanh thu bán vé.
  • Lập báo cáo doanh thu bán hàng.
  • Thu thập chứng từ thanh toán.

  An toàn lưu kho

  • Tuân thủ theo đúng quy định phòng cháy chữa cháy.
  • Lưu kho hàng hoá theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh – an toàn thực phẩm.

  Quản lý hồ sơ:

  • Ghi chép đầy đủ thông tin hàng hoá xuất, nhập kho.
  • Theo dõi hiệu suất bán hàng.
  • Theo dõi tình trạng hàng hoá trong quá trình xuất, nhập.

  YÊU CẦU:

  • Tốt nghiệp ngành Kế toán – tài chính.
  • Có ít nhất 1 năm làm việc vị trí tương đương.
  • Có kinh nghiệm về kho bãi, báo cáo.
  • Khả năng giải quyết vấn đề.
  • Khả năng giao tiếp và truyển tải thông tin tốt.
  • Năng động, kỹ tính, trung thực.
  • Khả năng sử dụng tin học văn phòng.

  QUYỀN LỢI:

  • Thưởng lương tháng 13.
  • Du lịch hàng năm.
  • Vé xem phim miễn phí.
  • Tham gia các loại Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN).
 • IT NETWORKS & SYSTEMS

  VỊ TRÍ: QUẢN TRỊ MẠNG & HỆ THỐNG

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  Duy trì hệ thống mạng:

  • Duy trì hệ thống mạng tại tất cả chi nhánh hoạt động ổn định.
  • Giải quyết các lỗi xảy ra đối với hệ thống mạng tại cụm rạp.
  • Tối ưu hoá công nghệ hiện có và phát triển hệ thống IT.
  • Hỗ trợ và khắc phục sự cố các cụm rạp.
  • Giám sát hạ tầng mạng, máy chủ.

  Lắp đặt phần cứng:

  • Hỗ trợ lắp đặt phần cứng, thiết bị điện tử và đi dây.
  • Cài đặt ứng dụng cho người dùng.
  • Chiết xuất thông tin đối chiếu.
  • Hướng dẫn sử dụng đối với người dùng.

  Thực hiện an toàn sử dụng hệ thống, thông tin

  • Tuân thủ theo đúng quy định phòng cháy chữa cháy.
  • Xử lý khi có sự cố về dây thiết bị điện tử.
  • Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống máy chủ định kỳ.
  • Quản trị hệ thống mạng, thông tin, phân quyền và thông tin người dùng.

  Quản lý hồ sơ:

  • Ghi chép đầy đủ thông tin kỹ thuật của hệ thống mạng, máy chủ.
  • Sao lưu dữ liệu hệ thống tại tất cả chi nhánh.
  • Theo dõi hiệu suất sử dụng của hệ thống tại tất cả chi nhánh
  • Theo dõi tình trạng lỗi, khắc phục sự cố hệ thống, máy chủ.

  YÊU CẦU:

  • Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin
  • Có ít nhất 1 năm làm việc về IT, kỹ thuật viên
  • Có kinh nghiệm về điện, máy vi tính, thiết bị điện tử, server.
  • Khả năng giải quyết vấn đề.
  • Khả năng giao tiếp và truyển tải thông tin tốt.
  • Năng động, kỹ tính.

  QUYỀN LỢI:

  • Thưởng lương tháng 13.
  • Du lịch hàng năm.
  • Vé xem phim miễn phí.
  • Tham gia các loại Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN).
 • IT SUPPORT

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  Duy trì hệ thống thiết bị điện tử:

  • Duy trì hệ thống máy móc tại cụm rạp hoạt động ổn định.
  • Giải quyết các lỗi xảy ra tại cụm rạp.
  • Sao lưu và hỗ trợ người dùng tại cụm rạp.
  • Lắp đặt phần cứng, cài đặt ứng dụng tại cụm rạp.

  Thực hiện an toàn sử dụng thiết bị điện tử

  • Tuân thủ theo đúng quy định phòng cháy chữa cháy.
  • Xử lý khi có sự cố về dây thiết bị điện tử.
  • Kiểm tra thiết bị định kỳ.

  Quản lý hồ sơ:

  • Ghi chép đầy đủ thông tin kỹ thuật của thiết bị điện tử.
  • Sao lưu dữ liệu hệ thống tại cụm rạp.
  • Theo dõi tín hiệu đường truyền tại khu vực làm việc.
  • Theo dõi tình trạng lỗi, khắc phục sự cố thiết bị điện tử.

  YÊU CẦU:

  • Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin
  • Có ít nhất 1 năm làm việc về IT, kỹ thuật viên
  • Có kinh nghiệm về điện, máy vi tính, thiết bị điện tữ, server.
  • Khả năng giải quyết vấn đề.
  • Khả năng giao tiếp và truyển tải thông tin tốt.
  • Năng động, kỹ tính.

  QUYỀN LỢI:

  • Thưởng lương tháng 13.
  • Du lịch hàng năm.
  • Vé xem phim miễn phí.
  • Tham gia các loại Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN).
 • IT EXECUTIVE TEAM LEADER

  VỊ TRÍ: NHÓM TRƯỞNG IT

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  Duy trì hệ thống mạng:

  • Giám sát hệ thống mạng tại tất cả chi nhánh hoạt động ổn định.
  • Hỗ trợ các IT Support giải quyết các lỗi xảy ra đối với hệ thống mạng tại cụm rạp.
  • Hỗ trợ IT Support kiểm tra và lập kế hoạch sao lưu dữ liệu rủi ro về hệ thống.
  • Hỗ trợ và khắc phục sự cố các cụm rạp.
  • Hỗ trợ người dùng sử dụng các phần mềm tại các cụm rạp.
  • Hướng dẫn IT Support các trường hợp phổ biến thường xảy ra.

  Lắp đặt phần cứng:

  • Hỗ trợ lắp đặt phần cứng, thiết bị điện tử và đi dây.
  • Cài đặt ứng dụng cho người dùng.
  • Hỗ trợ chiết xuất thông tin đối chiếu.

  Thực hiện an toàn sử dụng hệ thống, thông tin

  • Tuân thủ theo đúng quy định phòng cháy chữa cháy.
  • Xử lý khi có sự cố về dây thiết bị điện tử.
  • Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống máy chủ định kỳ.
  • Quản trị hệ thống mạng, thông tin, phân quyền và thông tin người dùng

  Quản lý hồ sơ:

  • Ghi chép đầy đủ thông tin kỹ thuật của hệ thống mạng, máy chủ.
  • Sao lưu dữ liệu hệ thống tại tất cả chi nhánh.
  • Theo dõi hiệu suất sử dụng của hệ thống tại tất cả chi nhánh.
  • Theo dõi tình trạng lỗi, khắc phục sự cố hệ thống, máy chủ.

  YÊU CẦU:

  • Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin
  • Có ít nhất 2 năm làm việc về IT, kỹ thuật viên
  • Có kinh nghiệm về điện, máy vi tính, thiết bị điện tử, server.
  • Khả năng giải quyết vấn đề.
  • Khả năng giao tiếp và truyển tải thông tin tốt.
  • Năng động, kỹ tính.

  QUYỀN LỢI:

  • Thưởng lương tháng 13.
  • Du lịch hàng năm.
  • Vé xem phim miễn phí.
  • Tham gia các loại Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN).
 • PROJECTIONIST

  VỊ TRÍ: KỸ THUẬT – PHÒNG CHIẾU

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  Vận hành máy chiếu phim:

  • Điều khiển thệ thống máy chiếu phim tại cụm rạp.
  • Kiểm tra chất lượng phim, âm thanh, nhiệt độ trong phòng chiếu.
  • Bảo dưỡng, vệ sinh hệ thống máy chiếu định kỳ.
  • Xử lý các vấn đề sự cố máy chiếu.

  Thực hiện an toàn phòng cháy chữa cháy:

  • Tuân thủ theo đúng quy định phòng cháy chữa cháy.
  • Xử lý khi có sự cố.

  Quản lý hồ sơ:

  • Ghi chép đầy đủ thông tin kỹ thuật của máy chiếu
  • Theo dõi về các sự cố, lỗi máy chiếu.
  • Lưu trữ các lịch chiếu để đối chiếu với lịch vận hành máy.

  YÊU CẦU:

  • Tốt nghiệp ngành Vận hành máy
  • Có ít nhất 1 năm làm việc về ngành vận hành máy.
  • Có kinh nghiệm về điện, máy vi tính
  • Khả năng giải quyết vấn đề.
  • Khả năng giao tiếp và truyển tải thông tin tốt.
  • Năng động, kỹ tính.

  QUYỀN LỢI:

  • Thưởng lương tháng 13.
  • Du lịch hàng năm.
  • Vé xem phim miễn phí.
  • Tham gia các loại Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN).
 • MAINTENANCE

  VỊ TRÍ: KỸ THUẬT – BẢO TRÌ

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  Bảo trì hệ thống cơ điện:

  • Duy trì hệ thống điện tại cụm rạp.
  • Bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện, tủ điện theo quy định.
  • Giám sát việc xử lý côn trùng định kỳ.
  • Kiểm tra công suất hệ thống điện định kỳ.

  Bảo trì hệ thông điện lạnh, thông gió:

  • Duy trì hệ thống điện lạnh, thông gió tại cụm rạp.
  • Giám sát hiệu suất hệ thống máy lạnh trong cụm rạp.
  • Bảo dưỡng, vệ sinh định kỳ hệ thống thông gió, máy lạnh.
  • Tư vấn phương pháp xử lý khi có vấn đề xảy ra.

  Thực hiện an toàn phòng cháy chữa cháy:

  • Tuân thủ theo đúng quy định phòng cháy chữa cháy.
  • Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy.
  • Tham gia các lớp huấn luyện chữa cháy, cứu hộ.
  • Hướng dẫn nhân viên cụm rạp cách xử lý khi có sự cố.

  Quản lý hồ sơ:

  • Ghi chép đầy đủ thông tin kỹ thuật của hệ thống.
  • Theo dõi chỉ số điện, nước định kỳ.
  • Thống kê công suất các loại máy tại cụm rạp.

  YÊU CẦU:

  • Tốt nghiệp ngành Cơ điện hoặc Điện lạnh
  • Có ít nhất 1 năm làm việc về ngành Cơ điện hoặc Điện lạnh.
  • Có kinh nghiệm về điện, hệ thống máy lạnh, thông gió
  • Khả năng giải quyết vấn đề.
  • Khả năng giao tiếp và truyển tải thông tin tốt.
  • Năng động, kỹ tính.

  QUYỀN LỢI:

  • Thưởng lương tháng 13.
  • Du lịch hàng năm.
  • Vé xem phim miễn phí.
  • Tham gia các loại Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN).
 • GUEST SERVICE AGENT

  VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG – BÁN THỜI GIAN

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  Tham gia hoạt động cụm rạp:

  • Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp đến khách hàng.
  • Cung cấp thông tin cụm rạp, suất chiếu đến khách hàng.
  • Thực hiện quy trình bán vé, thức ăn nước uống cho khách hàng.
  • Đảm bảo vệ sinh và an ninh trong rạp.
  • Hướng dẫn khách vào rạp.
  • Giải đáp thắc mắc của khách hàng.

  YÊU CẦU:

  • Tốt nghiệp Trung học phổ thông.
  • Có thời gian làm việc 5-7 tiếng/ca/ngày (thời gian linh động).
  • Độ tuổi 18-25.
  • Có kinh nghiệm về dịch vụ khách hàng là một lợi thế.
  • Khả năng giải quyết vấn đề.
  • Khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp.

  QUYỀN LỢI:

  • Thưởng lương tháng 13.
  • Du lịch hàng năm.
  • Vé xem phim miễn phí.
  • Tham gia các loại Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN).
 • FLOOR SUPERVISOR

  VỊ TRÍ: GIÁM SÁT SẢNH

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  Quản lý hoạt động cụm rạp:

  • Hỗ trợ mở và đóng ca tại cụm rạp.
  • Kiểm soát hoạt động bán vé, thức ăn nước uống của nhân viên.
  • Điều phối nhân viên dịch vụ khách hàng trong suốt ca làm việc.
  • Vận hành và duy trì các hệ thống máy tính công ty (BO/CO).

  Quản lý nhân lực:

  • Hướng dẫn nhân viên mới sau tuyển dụng (quy định, quy trình).
  • Cung cấp đầy đủ thông tin chương trình đang áp dụng đến nhân viên.
   Giám sát nhân viên trong suốt quá trình làm việc.
  • Sắp xếp ca làm việc cho nhân viên.

  Quản lý kho:

  • Quản lý việc nhập, xuất hàng hoá tại cụm rạp.
  • Cập nhật số liệu hàng hoá tại cụm rạp.
  • Theo dõi hạn sử dụng của hàng hoá.
  • Duy trì hàng hoá luôn đủ cung cấp cho hoạt động tại cụm rạp.

  YÊU CẦU:

  • Tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh/ Nhà hàng-khách sạn hoặc ngành có liên quan đến dịch vụ khách hàng.
  • Có ít nhất 2 năm làm việc về ngành dịch vụ, nhà hàng-khách sạn.
  • Có kinh nghiệm giám sát.
  • Khả năng giải quyết vấn đề.
  • Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt.

  QUYỀN LỢI:

  • Thưởng lương tháng 13.
  • Du lịch hàng năm.
  • Vé xem phim miễn phí.
  • Tham gia các loại Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN).
 • SENIOR FLOOR SUPERVISOR

  VỊ TRÍ: GIÁM SÁT SẢNH CẤP CAO

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  Quản lý hoạt động cụm rạp:

  • Hỗ trợ mở và đóng ca tại cụm rạp.
  • Kiểm soát hoạt động bán vé, thức ăn nước uống của nhân viên.
  • Điều phối nhân viên dịch vụ khách hàng trong suốt ca làm việc.
  • Vận hành và duy trì các hệ thống máy tính công ty (BO/CO).

  Quản lý nhân lực:

  • Hướng dẫn nhân viên mới sau tuyển dụng (quy định, quy trình).
  • Cung cấp đầy đủ thông tin chương trình đang áp dụng đến nhân viên.
   Giám sát nhân viên trong suốt quá trình làm việc.
  • Sắp xếp ca làm việc cho nhân viên.

  Quản lý kho:

  • Quản lý việc nhập, xuất hàng hoá tại cụm rạp.
  • Cập nhật số liệu hàng hoá tại cụm rạp.
  • Theo dõi hạn sử dụng của hàng hoá.
  • Duy trì hàng hoá luôn đủ cung cấp cho hoạt động tại cụm rạp.

  YÊU CẦU:

  • Tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh/ Nhà hàng-khách sạn hoặc ngành có liên quan đến dịch vụ khách hàng.
  • Có ít nhất 3 năm làm việc về ngành dịch vụ, nhà hàng-khách sạn.
  • Có kinh nghiệm quản lý/ giám sát.
  • Khả năng giải quyết vấn đề.
  • Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt.

  QUYỀN LỢI:

  • Thưởng lương tháng 13.
  • Du lịch hàng năm.
  • Vé xem phim miễn phí.
  • Tham gia các loại Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN).
 • ASSISTANT CINEMA MANAGER

  VỊ TRÍ: TRỢ LÍ GIÁM ĐỐC RẠP

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  Điều hành hoạt động cụm rạp:

  • Duy trì hoạt động cụm rạp ổn định tuân theo các yêu cầu về an ninh.
  • Kiểm tra thức ăn, nước uống đạt tiêu chuẩn vệ sinh- an toàn thực phẩm trước khi phục vụ khách hàng.
  • Phát triển dịch vụ khách hàng tại cụm rạp.
  • Tư vấn các phương pháp phát triển dịch vụ khách hàng tại cụm rạp.

  Phát triển dịch vụ khách hàng:

  • Duy trì chất lượng dịch vụ khách hàng tại cụm rạp.
  • Phản hồi khách hàng kịp thời và hiệu quả nhằm giải quyết vấn đề.
  • Tuân thủ quy trình phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn.
  • Hướng dẫn nhân viên làm việc theo đúng quy trình.

  Quản lý tài chính:

  • Kiểm soát chi phí theo quy trình mua bán được quy định.
  • Quản lý chi phí nhân lực.
  • Cung cấp các phương pháp tránh tình trạng thất thoát tài chính.
  • Theo dõi chi phí hoạt động.

  Quản lý nhân lực:

  • Theo dõi quy trình tuyển dụng nhân viên.
  • Hướng dẫn nhân viên về quy trình làm việc tại cụm rạp.
  • Chịu trách nhiệm huấn luyện nhân viên sau tuyển dụng.
  • Phối hợp với đội ngũ văn phòng đào tạo phát triển chất lượng nguồn nhân lực bao gồm bộ phận quản lý.

  YÊU CẦU:

  • Tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh/ Nhà hàng-khách sạn hoặc ngành có liên quan đến dịch vụ khách hàng.
  • Có ít nhất 3 năm làm việc về ngành dịch vụ, nhà hàng-khách sạn.
  • Có kinh nghiệm quản lý/ giám sát.
  • Khả năng giải quyết vấn đề.
  • Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt.

  QUYỀN LỢI:

  • Thưởng lương tháng 13.
  • Du lịch hàng năm.
  • Vé xem phim miễn phí.
  • Tham gia các loại Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN).
 • CINEMA MANAGER

  VỊ TRÍ: GIÁM ĐỐC RẠP

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  Điều hành hoạt động cụm rạp:

  • Phát triển hoạt động cụm rạp ổn định tuân theo các yêu cầu về an ninh.
  • Kiểm soát thức ăn, nước uống đạt tiêu chuẩn vệ sinh- an toàn thực phẩm trước khi phục vụ khách hàng.
  • Phát triển dịch vụ khách hàng tại cụm rạp.
  • Tư vấn các phương pháp phát triển dịch vụ khách hàng tại cụm rạp.

  Hoạch định chiến lược:

  • Phát triển chiến lược công ty tại cụm rạp
  • Triển khai kế hoạch định sẵn tại cụm rạp.
  • Phân tích kết quả kinh doanh và cung cấp phương pháp cải thiện tình hình
  • Sáng tạo những ý tưởng phát triển dịch vụ công ty.

  Phát triển dịch vụ khách hàng:

  • Duy trì chất lượng dịch vụ khách hàng tại cụm rạp.
  • Phản hồi khách hàng kịp thời và hiệu quả nhằm giải quyết vấn đề.
  • Tuân thủ quy trình phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn.
  • Hướng dẫn nhân viên làm việc theo đúng quy trình.

  Quản lý tài chính:

  • Kiểm soát chi phí theo quy trình mua bán được quy định.
  • Quản lý chi phí nhân lực.
  • Cung cấp các phương pháp tránh tình trạng thất thoát tài chính.
  • Quản lý chi phí hoạt động.

  Quản lý nhân lực:

  • Theo dõi quy trình tuyển dụng nhân viên.
  • Hướng dẫn nhân viên về quy trình làm việc tại cụm rạp.
  • Chịu trách nhiệm huấn luyện nhân viên sau tuyển dụng.
  • Phối hợp với đội ngũ văn phòng đào tạo phát triển chất lượng nguồn nhân lực bao gồm bộ phận quản lý.

  YÊU CẦU:

  • Tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh/ Nhà hàng – khách sạn hoặc ngành có liên quan đến dịch vụ khách hàng.
  • Có ít nhất 3 năm làm việc về ngành dịch vụ, nhà hàng-khách sạn.
  • Có kinh nghiệm quản lý/ giám sát.
  • Khả năng giải quyết vấn đề.
  • Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt.

  QUYỀN LỢI:

  • Thưởng lương tháng 13.
  • Du lịch hàng năm.
  • Vé xem phim miễn phí.
  • Tham gia các loại Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN).

Khuyến mãi | Sự kiện

Lên đầu trang