Điều khoản

Chào mừng bạn đến với website BHD Star Cineplex www.bhdstar.vn. Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ những điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận và đồng ý với những thỏa thuận dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng website.

1. Rủi ro cá nhân khi truy cập
Khi truy cập vào trang web này bạn chấp thuận và đồng ý với việc có thể gặp một số rủi ro và đồng ý rằng BHD Star Cineplex cũng như các bên liên kết chịu trách nhiệm xây dựng trang web này sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ thiệt hại nào đối với với bạn dù là trực tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, hậu quả để lại, bị phạt hay bất kỳ mất mát, phí tổn hoặc chi phí có thể phát sinh trực tiếp hay gián tiếp qua việc sử dụng hoặc chuyển tải dữ liệu từ trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi tất cả những ảnh hưởng do virus, tác động hoặc không tác động đến hệ thống máy vi tính, đường dây điện thoại, phá hỏng ổ cứng hay các phần mềm chương trình, các lỗi kỹ thuật khác gây cản trở hoặc trì hoãn việc truyền tải qua máy vi tính hoặc kết nối mạng.

2. Ngưng cấp quyền sử dụng
Các thành viên tham gia BHD Star Cineplex sẽ bị Ngưng cấp quyền sử dụng dịch vụ (xoá nội dung, lock nick, xoá nick) mà không được báo trước nếu vi phạm một trong những điều sau:
• Đăng tải những nội dung mang tính khiêu dâm, đồi truỵ, tục tĩu, phỉ báng, hăm doạ người khác, vi phạm pháp luật hoặc dẫn tới hành vi phạm pháp.
• Spam dưới mọi hình thức tại trang web BHD Star Cineplex.
• Vi phạm các quy định khác của  BHD Star Cineplex
BHD Star Cineplex sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ gì đối với các nội dung đó, và sẽ hợp tác hết mình với cơ quan luật pháp hay tòa án khi có yêu cầu công bố những hành vi đăng tải thông tin và dữ liệu trái phép này.

3. Nội dung
Các thông tin trong trang web này được cung cấp “như đã đăng tải” và không kèm theo bất kỳ cam kết nào. Ban quản trị BHD Star Cineplex không bảo đảm hay khẳng định sự đúng đắn, tính chính xác, độ tin cậy hay bất cứ chuẩn mực nào trong việc sử dụng dữ liệu hay kết qủa của việc sử dụng dữ liệu trên trang web này. Mặc dù BHD Star Cineplex luôn cố gắng đảm bảo rằng tất cả nội dung trong trang web này đều được cập nhật, chúng tôi không cam kết rằng những thông tin được đề cập còn đang hiện hành, chính xác và hoàn chỉnh. Mọi thành viên, khi sử dụng một trong các chức năng sau của BHD Star Cineplex, cần ý thức rằng những hành động của mình cần phải hoàn toàn phù hợp với luật dân sự và luật bản quyền hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với nội dung mình đưa lên.

4. Bản quyền
Là một trang web về điện ảnh, chúng tôi ý thức rõ ràng về việc tôn trọng bản quyền của các tác giả, tác phẩm, các sản phẩm trí tuệ về điện ảnh. BHD Star Cineplex luôn cố gắng đảm bảo rằng tất cả nội dung trên trang web hoặc liên quan đến thương hiệu BHD Star Cineplex đều hợp pháp, nhưng chúng tôi không cam kết chắc chắn rằng có thể kiểm soát mọi thông tin trên trang web. Bất kỳ hành vi xâm phạm đến bản quyền nào nếu bị phát hiện sẽ bị Ban quản trị gỡ bỏ khỏi trang web trong thời gian sớm nhất.

5. Sở hữu trí tuệ
Mọi nội dung được đăng tải trên BHD Star Cineplex, bao gồm thiết kế, logo, các phần mềm, chức năng kỹ thuật, các , hình ảnh, cấu trúc trang đều thuộc bản quyền của BHD Star Cineplex và công ty sở hữu trang web này. Nghiêm cấm mọi sao chép, sửa đổi, trưng bày, phân phát, chuyển tải, tái sử dụng thông qua công nghệ “đóng khung”, xuất bản, bán, cấp phép, tái tạo hay sử dụng bất cứ nội dung nào của trang web cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự xác nhận bằng văn bản của Ban quản trị BHD Star Cineplex hoặc/và công ty sở hữu.

6. Sử dụng thông tin
Khi vào trang web này là bạn đã thừa nhận và đồng ý rằng mọi thông tin hay dữ liệu mà bạn chuyển đến trang web này dưới bất kỳ hình thức nào, vì vì bất kỳ lý do gì, sẽ trở thành tài sản của BHD Star Cineplex và công ty sở hữu BHD Star Cineplex. Những thông tin này sẽ được BHD Star Cineplex và công ty chủ sở hữu BHD Star Cineplex sử dụng trong quá trình phát triển sản phẩm, phát triển thương hiệu, kinh doanh sản phẩm và các hoạt động khác. Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ những thông tin cá nhân (bao gồm: thông tin lý lịch, email, mật khẩu) của thành viên cho bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý của thành viên đó. Người dùng BHD Star Cineplex được phép sử dụng để chia sẻ trên mạng, với điều kiện phải ghi rõ nguồn tham khảo và chủ sở hữu thông tin.

7. Sửa đổi
BHD Star Cineplex có quyền thay đổi, bổ sung, thêm hoặc bớt nội dung trang web cũng như các điều khoản sử dụng vào bất cứ lúc nào.
8. Kết nối với các trang web khác

Mặc dù trang web này có thể kết nối với các trang web khác, điều đó không có nghĩa là BHD Star Cineplex trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào việc phê chuẩn, hợp tác, tài trợ, chứng thực hay kết nạp các trang web đó, trừ khi được công bố chính thức. Khi truy cập vào trang web này là bạn đã thừa nhận và đồng ý rằng BHD Star Cineplex không kiểm soát tất cả các trang web liên kết, và BHD Star Cineplex không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web ngoại lai nào, hay bất kỳ trang web nào có liên kết với trang web này.

——————————————
BHD Star Cineplex

BÌNH LUẬN

Khuyến mãi | Sự kiện

Lên đầu trang