SỰ KIỆN

|

KHUYẾN MÃI

QUY ĐỊNH VOUCHER

16/12/2016

bhd-star-quy-dinh-su-dung-voucher

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG VOUCHER: MOVIE PASS

 • Mỗi voucher có giá trị quy đổi thành 1 vé xem phim 2D.
 • Mỗi voucher có giá trị quy đổi trong vòng 2 tháng kể từ ngày phát hành voucher.
 • Đối với các phim thường áp dụng đổi vé sau 3 ngày đầu công chiếu
 • Đối với các phim thường nhưng chiếu sớm áp dụng đổi vé sau ngày Chủ Nhật tuần đầu tiên.
 • Đối với các phim bom tấn áp dụng đổi vé sau khi rạp đã ngưng áp dụng phụ thu cho bom tấn
 • Áp dụng cho các suất chiếu trong tuần từ thứ 2 đến Chủ Nhật
 • Áp dụng cho tất cả các cụm rạp BHD Star Cineplex.
 • Áp dụng phụ thu đối với ghế Bzone (VIP) và Ghế Couple
 • Không áp dụng cho phòng VIP (First Class)
 • Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 • Không áp dụng cho các suất chiếu đặc biệt, và các ngày Lễ, Tết trong năm.
 • Voucher chỉ có giá trị khi còn trong hạn sử dụng, và có đầy đủ dấu mộc của công ty.
 • Voucher chỉ có giá trị khi còn nguyên vẹn không rách, rời, chắp vá.
 • Trong một số trường hợp nếu suất chiếu không có khách hàng mua vé, Ban Quản Lý có quyền từ chối đổi voucher và yêu cầu thành viên chọn suất khác.
 • Trong trường hợp nếu suất chiếu đông chỉ còn một vài chỗ, Ban Quản Lý có quyền ưu tiên ghế này cho khách hàng và yêu cầu thành viên chọn suất khác.

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG VOUCHER: PRIVILEGE

 • Mỗi voucher có giá trị quy đổi thành 1 vé xem phim 2D hoặc 3D tùy theo thông tin cài đặt trên hệ thống khi phát hành.
 • Mỗi voucher có giá trị quy đổi trong vòng 2 tháng kể từ ngày phát hành voucher.
 • Áp dụng cho tất cả các phim và tất cả các suất chiếu trong tuần từ thứ 2 đến Chủ Nhật
 • Áp dụng cho tất cả các cụm rạp BHD Star Cineplex.
 • Áp dụng phụ thu đối với ghế Bzone (VIP), ghế Couple, và phim bom tấn
 • Không áp dụng cho các suất chiếu đặc biệt
 • Không áp dụng cho phòng VIP (First Class)
 • Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 • Voucher chỉ có giá trị khi còn trong hạn sử dụng, và có đầy đủ dấu mộc của công ty.
 • Voucher chỉ có giá trị khi còn nguyên vẹn không rách, rời, chắp vá.

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG VOUCHER: GIFT VOUCHER

 • Mỗi voucher có giá trị quy đổi thành 1 vé xem phim 2D hoặc 3D (tùy theo thông tin cài đặt trên hệ thống khi phát hành)
 • Mỗi voucher có giá trị quy đổi trong vòng 2 tháng kể từ ngày phát hành voucher.
 • Áp dụng cho tất cả các phim và tất cả các suất chiếu trong tuần (Tuỳ theo thông tin cài đặt trên hệ thống khi phát hành)
 • Áp dụng cho tất cả các cụm rạp BHD Star Cineplex.
 • Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 • Voucher chỉ có giá trị khi còn trong hạn sử dụng, và có đầy đủ dấu mộc của công ty.
 • Voucher chỉ có giá trị khi còn nguyên vẹn không rách, rời, chắp vá.
 • Tùy theo thông tin cài đặt trên hệ thống khi phát hành mà voucher có hoặc không áp dụng phụ thu ghế VIP, Couple, Bom tấn hoặc Phòng VIP
 • Trong trường hợp khách hàng mua voucher giá cao nhưng xem phim ngày thường hoặc phim bom tấn thì tùy vào giá trị cộng thêm phụ thu nếu vượt giá tiền khách hàng đã thanh toán thì mới phụ thu. Nếu không vượt thì không yêu cầu phụ thu.

BÌNH LUẬN

Khuyến mãi | Sự kiện

Lên đầu trang